Jake Johnson

The Mummy
5.5

The Mummy

Berlatar dua ribu tahun yang lalu, seorang putri muda bernama Ahmanet (Sofia Boutella) dipilih untuk menjadi penguasa baru Mesir, namun ayahnya ...